Короткі пояснення до тестових питань (вікторини) про споживчі кредити

02.12.2019, 00:31
Короткі пояснення до тестових питань (вікторини) про споживчі кредити - Фото
Фото: Poxabay (Gerd Altmann)

Життя і фінансові рішення потребують знань. Ці пояснення допоможуть краще розуміти свої можливості, уникнути помилок і не допустити порушення прав

1. Які ключові ознаки має фінансовий кредит?

Зазвичай, коли ми думаємо про кредит, то маємо на увазі фінансовий кредит, бо не здогадуємося про існування ще і товарного чи комерційного кредиту. Останні надаються не в грошовій формі, а фінансовий кредит - лише  грошима. Також є важливі відмінності між кредитами і позиками. Позики на відміну від кредитів не обов'язково передбачають платність (тобто сплату процентів) чи укладання письмового договору. Позику можна отримати від іншої людини або будь-якої компанії. А кредити видають лише фінансові установи у спосіб,  передбачений законом,  за чим слідкує регулятор (НБУ). Це можуть бути банки, кредитні спілки, ломбарди і фінансові компанії з відповідною ліцензією.

2. Як ще називають основну суму кредиту?

Основна сума кредиту має також коротку назву - тіло кредиту. Загальна вартість кредиту є ключовим показником вартості в грошових одиницях, вона включає всі витрати і виплати тіла кредиту. Іншим ключовим показником вартості є реальна річна процентна ставка, яка відображає всю сукупність витрат за споживчим кредитом у перерахунку в процентах . Реальна річна ставка є найкращим і універсальним показником для порівняння вартості банківських кредитів, оскільки вона найточніше враховує дати і суми всіх платежів за кредитом, використовуючи концепцію "вартості грошей у часі".

3. Що таке споживчий кредит?

Споживчий кредит за законом є кредитом, який наданий людині (фізичній особі, споживачу) для будь-яких особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою чи професійною діяльністю. Так, до споживчих кредитів відносять цільові кредити (на житло, на авто, на придбання товарів тощо) і нецільові (кредити на особисті цілі, кредитні картки).

4. Що таке загальні витрати за споживчим кредитом?

За законом всі витрати, що виникають у зв'язку із залученням і обслуговуванням кредиту, повинні включатися до загальної вартості кредиту для споживача. А це включає всі утримання і платежі на користь  кредитора, а також всі утримання і платежі за обов'язкові послуги, передбачені в кредитному договорі (страхування, нотаріальне посвідчення, оцінка тощо). Загальну вартість у процентах відображає реальна річна процентна ставка, яка є найкращим показником для порівняння кредитів за вартістю.

5. Що має містити паспорт споживчого кредиту?

Паспорт споживчого кредиту є ключовим документом для споживачів, які цікавляться умовами банківських кредитів. Паспорт обов'язково повинен відображати строк і суму кредиту, який цікавить споживача, та містити ключові розрахункові показники сукупної вартості: загальну вартість кредиту, реальну річну процентну ставку, графік платежів. Також паспорт повинен описувати основні умови для розрахунку витрат за кредитом: процентну ставку, розмір комісій, схему виплат тощо. Витрати на послуги третіх осіб вказуються в орієнтовному середньому розмірі.

6. Чи може кредитний договір містити вимогу обов'язкового страхування у певного страховика?

Фінансова установа в кредитному договорі може вимагати, щоб споживач сплатив за певні обов'язкові послуги третіх осіб (страхові, нотаріальні тощо). Закон вимагає надати споживачу вибір з-поміж щонайменше трьох постачальників таких послуг. Якщо такого вибору не надано,  споживач може обрати будь-якого іншого постачальника на власний розсуд. Обмеження вибору постачальників послуг є розповсюдженим порушенням прав споживачів. Будьте уважні: лише послуги, вказані в паспорті, є обов'язковими, ніхто не повинен вас примушувати до витрат на інші (не вказані в паспорті) послуги. У разі відмови споживача від договору споживчого кредиту протягом 14 днів після укладання така відмова оформлюється і для договору страхування, а сплачена вартість страхування повертається споживачу.

7. Які характеристики споживача можуть вплинути на рішення про надання кредиту?

Рівень доходів і витрат, наявність майна у власності, факти прострочення платежів у минулому  - всі перераховані відповіді включаються в оцінку надійності можливого позичальника, а саме його кредитоспроможності. Фінансові установи прагнуть надавати кредит лише у разі впевненості, що споживач його виплатить вчасно і в повному обсязі. Дуже надійні споживачі також можуть розраховувати на дешевші кредити. Добропорядність споживачів щодо виконання зобов'язань за кредитами аналізується з урахуванням інформації приватних кредитних бюро і кредитного реєстру НБУ. Сукупність такої інформації називають кредитною історією.

8. Що є забезпеченням за кредитом?

Для надійності кредитів фінансові установи можуть вимагати певне забезпечення виконання умов кредитного договору. Так, у споживчому кредитуванні зустрічаються застава майна, порука і неустойка (штраф, пеня). Застава майна включає іпотеку нерухомого майна і заставу рухомого майна. Фінансова установа може забрати заставлене майно у разі прострочення за кредитом. Порука є забезпеченням у формі зобов'язання фінансового поручителя виплатити заборгованість за кредитом у разі прострочення або інших порушень з боку боржника. Неустойка, зазвичай, - це кошти, які боржник повинен сплатити у разі порушення. Неустойка встановлюється у відсотках до суми порушення і може бути разовою (штраф), а також за кожен день порушення (пеня).

9. Що є чистою сумою кредиту?

Для зваженого рішення важливо розуміти всі витрати за кредитом. Так, у момент видачі виникають витрати на користь кредитодавця (разові комісії, розрахунково-касові комісії) і на обов'язкові послуги (страхові, нотаріальні, оціночні). Через такі витрати при видачі кредиту сума на задоволення потреб споживача буде меншою, ніж сума кредиту в договорі. Крім того, споживач не зможе зекономити на таких витратах у разі дострокової виплати кредиту. До витрат за кредитом відносять лише витрати, які виникають у зв'язку з кредитом.

10. Що є ануїтетною схемою виплат кредиту?

Фінансові установи зазвичай пропонують одну з двох схем виплат кредиту: ануїтетну з однаковими платежами і класичну з платежами, які поступово зменшуються. За однакових усіх інших умов початкові платежі класичної схеми є більшими за рахунок більших виплат основної суми кредиту (тіла), тому середній строк користування кредитними коштами у класичній схемі менший. Так, для кредиту на загальний строк 10 років зі ставкою 12% річних класична схема виплат тіла має середній строк 5 років, а ануїтетна - 6 років. Різна середня строковість є поясненням різних витрат за кредитом: довший середній строк - більші витрати.

 

Коментарі