Умови використання

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці Умови користування платформою ЛІГА.Money. Якщо Ви не згодні з ними, не використовуйте цей сайт. Використання ЛІГА.Money, зокрема, заповнення різних форм, подання заявок, а також здійснення Вами будь-яких інших дій, пов`язаних з ним, означає Вашу безумовну згоду з Умовами користування платформою ЛІГА.Money.

 Терміни, що вживаються в цій Політиці умов використання:

Адміністратор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 35256286, місцезнаходження 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23)

Банкюридична особа, яка на підставі ліцензії має виключне право надавати банківські послуги та розміщувати на сайті інформацію про наявні у неї кредитні продукти для необмеженого кола споживачів.

заявка – звернення споживача через сайт до Банку у вигляді форми з полями, що є обов`язковими для заповнення, із запитом на надання йому кредиту на умовах, які були виставлені Банком. 

Умови – ці Умови користування платформою ЛІГА.Money.

сайт – платформа ЛІГА.Money, розташована у вигляді окремої вкладки на сайті www.liga.net та призначена для розміщення на ній веб-інструменту порівняння умов споживчих кредитів (далі – ВІП), а також усі текстові, графічні, аудіо-, відео та будь-які інші публікації (в тому числі рекламного характеру та на сторонніх ресурсах, зокрема, але не виключно соціальних медіа на зразок Twitter, Facebook, Youtube тощо), що стосуються впровадження чи безпосередньо діяльності платформи ЛІГА.Money або розміщеного на ній ВІП.

користувач (споживач) – споживач, який переглядає інформацію на сайті та/або заповнює і подає заявки на отримання кредиту з використанням інтерфейсу сайту.

Інші терміни і визначення (за умови їх використання в цій Політиці) вживаються у значеннях, визначених чинним законодавством України. 

1. Використання сайту та соціальних медіа

Адміністратор залишає за собою право змінювати зміст цієї Політики, а також будь-якої іншої політики, методики чи інформації, розміщеної на сайті та доступної для необмеженого кола споживачів (включаючи політики, методології тощо) без попереднього повідомлення про це. Відповідні зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Політики або іншого документа (політики, методології тощо) на сайті.

Матеріали та послуги сайту надаються споживачам у тому вигляді, в якому вони розміщені, і не можуть розглядатись як поради, обіцянки, надання гарантій тощо. Інформація, розміщена на сайті, надається з інформаційною метою та може розглядатися лише в якості довідкової і може не повністю відповідати Вашим цілям.

2. Обмежена відповідальність

Адміністратор зобов`язується докладати усіх можливих зусиль для забезпечення достовірності будь-якої інформації або загальних відомостей про ренкінги, наданих на сайті, але разом з тим не надає жодних гарантій щодо інформації, умов, ренкінгів, положень та будь-якого іншого контенту, розміщеного на сайті, і не несе жодної відповідальності перед будь-якими особами, які посилаються на сайт як на першоджерело інформації.

Адміністратор не гарантує точність будь-якої інформації щодо третіх осіб та їх послуги і рекомендує перед здійсненням будь-яких дій, що можуть стосуватись надання послуг третіми особами, уточнювати відповідну інформацію у таких осіб.

Цінові умови послуг третіх осіб (в тому числі Банків) призначені лише для інформаційних цілей і повинні бути підтверджені відповідною третьою особою. У певних випадках розміщені на сайті цінові умови третіх осіб можуть відрізнятися від цінових умов, розміщених на офіційних сайтах таких осіб або можуть містити спеціальні пропозиції, доступні протягом певного обмеженого періоду часу.

Адміністратор забезпечує перевірку достовірності інформації, розміщеної на сайті шляхом запиту відповідних первинних документів (статутні документи, накази, договори, паспорти споживчих кредитів тощо) від Банків щодо визначення умов надання ними послуг кредитування, використання методу «Таємного покупця» та застосування інших можливих способів та методів, що не суперечать чинному законодавству України.

Все, що зазначено в даній Політиці не повинно тлумачитися та/або сприйматися як звуження чи зменшення обсягу прав та гарантій, які споживачі мають згідно з чинним законодавством України.

Сайт є платформою для розміщення інформації про кредитні продукти Банків. У зв'язку з цим Адміністратор не є відповідальним перед споживачами за виконання Банками поданих споживачами заявок і пов'язані з цим питання.

Адміністратор за жодних обставин не є відповідальним за будь-які шкоду або збитки, нанесені споживачам (включаючи, але не обмежуючись втраченою вигодою тощо), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання сайту або безпосередньо ВІП. У будь-якому випадку сума відшкодування (як матеріального, так і немайнового), яка може бути виплачена споживачу у зв'язку з порушенням його прав при використанні сайту відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежується сумою в 100 гривень.

Споживач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій ним заявці. У разі, якщо неточне (неправильне) вказання даних у заявці призвело до додаткових витрат споживача, всі пов'язані з цим збитки та витрати несе сам споживач.

3. Авторські права та посилання

ВІП було впроваджено Адміністратором за методологією та на замовлення Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», якому належать права інтелектуальної власності на даний веб-інструмент порівняння споживчих кредитів.

Відповідальність за роботу платформи несе ТОВ «ІА «Лігабізнесінформ». Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Погляди та думки, що можуть бути висловлені на платформі, не обов’язково збігаються з поглядами Проекту, USАID чи Уряду США.

Сайт та/або ВІП може містити матеріали, надані сторонніми особами, інтелектуальні права на які підлягають захисту відповідно до законодавства. Розміщуючи на сайті інформацію про свої товари/роботи/послуги треті особи (в тому числі Банки) автоматично та беззастережно надають Адміністратору право на використання власних об’єктів права інтелектуальної власності в межах та для цілей функціонування сайту/ВІП (ТМ, логотипи тощо). Умови та порядок використання таких об`єктів встановлюються в порядку, визначеному в договорах між такою третьою особою та Адміністратором.

Адміністратор не несе відповідальності за використання (в тому числі незаконне) інформації, розміщеної на сайті. Адміністратор дозволяє переглядати та/або завантажувати інформаційні матеріали, розміщені на сайті, лише з метою особистого некомерційного використання за умови дотримання вимог чинного законодавства з питань права інтелектуальної власності.

За винятком випадків, передбачених законом, ніхто не має права копіювати, передавати, поширювати, продавати, публікувати чи іншим чином відтворювати інформацію, розміщену на сайті без отримання попереднього письмового дозволу на це від Адміністратора. Цитування здійснюється за правилами, визначеними у Рекламній політиці.

При цитуванні матеріалів сайту посилання на ЛІГА.Money є обов'язковим! 

На сайті можуть розміщуватися посилання на інші веб-сайти. Такі посилання не є рекламою (прямою або прихованою), схваленням або наданням рекомендації стосовно будь-якого матеріалу, розміщеного на цих пов’язаних веб-сайтах чи будь-яких сторонніх продуктів/робіт/послуг, що пропонуються на цих сайтах або за їх допомогою. Адміністратор не несе відповідальність за відвідування і використання споживачами інших веб-сайтів та/або зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

Споживач погоджується, що всі інформаційні матеріали, розміщені на сайті або їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Адміністратор не несе відповідальність і не набуває будь-яких зобов'язань у зв'язку з розміщенням такої реклами.

4. Рекомендований браузер

Щоб забезпечити зручність користування, пропонуємо завантажити останню версію Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox або Safari. 

5. Загальні рекомендації

Оскільки будь-які дані, ренкінги або коментарі на сайті є загальною інформацією, призначеною для ознайомлення, така інформація може не враховувати індивідуальних цілей, фінансових обставин або інших потреб споживачів. Інформація, що надається та доступна на сайті не носить професійного фінансового та/або податкового характеру, не є порадами експерта і не повинна сприйматися як така. Адміністратор рекомендує, перш ніж приймати будь-яке фінансове чи інше рішення, звернутися за професійною порадою до особи, що має відповідну кваліфікацію з фінансових питань. Будь-яке посилання на минулі результати діяльності фінансової установи чи іншої третьої сторони не обов'язково свідчить про успішні/не успішні майбутні результати діяльності.

Ніщо в цій Політиці не може тлумачитися або сприйматися як встановлення між Адміністратором та споживачем, а також між Адміністратором та Банками агентських відносин, відносин кредитного посередництва та відносин особистого найму.

Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Політики або пов'язані з нею, підлягають вирішенню шляхом надсилання звернення на електронну адресу [email protected] та його наступного опрацювання Адміністратором. У випадку, якщо суперечку неможливо вирішити шляхом звернення, вона має вирішуватися відповідно до чинного законодавства України. Визнання судом будь-якого положення Політики недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Політики.

Бездіяльність Адміністратора в разі порушення споживачем положень Політики не позбавляє Адміністратора права на пізніші дії з метою захисту своїх прав та інтересів, в тому числі авторського права, які охороняються відповідно до законодавства. Споживач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Умов і безумовно приймає їх.

6. Додаткові сервіси

Адміністратор надає споживачам можливість створювати на сайті власний особистий кабінет. Після реєстрації у особистому кабінеті споживач може надсилати питання розробникам/технічній підтримці сайту, заповнювати та надсилати Банкам заявки на отримання кредиту. Відправляючи заявку, користувач підтверджує свою згоду з усіма Політиками та Методологіями, розміщеними на сайті, і погоджується з Умовами збору, обробки та зберігання персональних даних.

Якщо Ви не приймаєте цю Політику, Ви повинні негайно припинити використання сайту і не вживати жодних подальших дій стосовно Банку та будь-яких інших третіх осіб, використовуючи інструменти сайту (зокрема, це стосується подання заявки на отримання кредитного продукту).

При поданні заявки через сайт Ви погоджуєтесь надавати достовірну, точну та актуальну інформацію про себе та свої контактні дані. Отримуючи в результаті реєстрації на сайті свій персональний логін та пароль, Ви самостійно несете відповідальність за їх безпеку, а також за всі дії, що були вчинені особою, яка зайшла на сайт з використанням Вашого персонального логіну та паролю.

Якщо ви вирішили скористатися сервісом подання заявки до Банку через цей сайт, Ви погоджуєтесь із тим, що:

  • Адміністратор може попросити Вас надати певну інформацію до направлення заявки до обраного Вами Банку;
  • натиснувши кнопку дії (наприклад, «Надіслати заявку», «Зареєструватись»), Ви погоджуєтесь надати Вашу особисту інформацію та інші контактні дані в онлайн-формі та надаєте згоду на те, щоб відповідний Банк зв`язався з Вами і надав Вам більше інформації про певний обраний Вами кредитний (фінансовий) продукт або послугу;
  • Банк є надавачем фінансових послуг, що продає власні фінансові продукти;
  • інформацію щодо продукту, який стосується послуги/товару, що Вас цікавить, слід розглянути до прийняття Вами будь-якого рішення про придбання відповідної послуги/товару.