Словник

Словник-довідник розповсюджених фінансово-правових термінів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Ч Ц Ч Ш Щ Ю Я

Авансовий платіж (власний внесок)

Частина загальної вартості покупки, яку ви одразу сплачуєте власними коштами при придбанні. Решта вартості покривається за рахунок кредитних коштів.

 

Ануїтет

Схема погашення кредиту, коли ви щомісяця платите однакову суму, яка включає в себе частину основного боргу (тіла кредиту) і нараховані відсотки/комісії. У перші роки погашаються головним чином відсотки за кредитом, а основна частина боргу зменшується незначно – на відміну від класичної схеми погашення кредиту.

 

Бюро кредитних історій

Організація, яка збирає та зберігає інформацію про фінансові дії позичальників – їхні кредитні історії. Найбільші кредитні бюро – це Українське кредитне бюро, Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Міжнародне бюро кредитних історій та Українське бюро кредитних історій.

 

Графік погашення

Перелік платежів за кредитом із зазначенням суми та дати кожного платежу до повного погашення заборгованості.

 

Дебетна картка

Банківська платіжна картка, яка надає вам доступ до власних коштів на рахунку через банкомати та POS-термінали. Ви витрачаєте свої гроші, а не кредитні (на відміну від кредитної картки).

 

Дострокове погашення

Можливість погасити всю суму заборгованості за кредитом у зручний для вас час раніше за узгоджений графік погашення.

 

Забезпечений кредит

Кредит, повернення якого забезпечується порукою чи заставою (наприклад, автомобіля чи нерухомості). Кредитор може забрати це майно собі у власність або продати, щоб повернути свої гроші, якщо ви не платите за кредитом. Протилежність незабезпеченого кредиту.

 

Застава

Майно, яке слугує для банку забезпеченням за кредитом.

 

Змінювана (плаваюча) процентна ставка

Ставка, яка може змінюватись (збільшуватись або зменшуватись) упродовж всього строку кредиту залежно від зміни розміру певного показника – наприклад, індекса UIRD. Якщо індекс зростатиме, то кредитор має право збільшувати ставку за кредитом. Якщо індекс падатиме, то кредитор зобов'язаний її зменшувати. Періодичність зміни ставки, тобто як часто встановлюється новий індекс і, відповідно, нова ставка, повинна бути визначена в договорі (наприклад, один раз на шість місяців). Протилежність фіксованої процентної ставки.

 

Індекс UIRD

Ukrainian Index of Retail Deposit Rates/Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб – середня процентна ставка за депозитами українських банків. Індекс використовується як орієнтир для кредитів із змінюваною процентною ставкою. Така ставка, наприклад, може визначатися як 6-місячний UIRD + 4%; якщо в конкретний момент часу такий індекс дорівнює 12%, то ставка буде 16% річних.

 

Іпотека

Застава нерухомості для забезпечення кредиту (зазвичай кредиту на житло).

 

Класична схема погашення кредиту

Схема погашення, коли величина основного боргу зменшується на однакову суму щомісяця. Зі зменшенням суми боргу зменшуються і процентні виплати, які нараховуються на залишок заборгованості. У класичній схемі суми платежів в перші роки кредиту більші, ніж при ануїтеті, але загальна сума виплат за всі роки буде меншою.

 

Кредитна історія

Файл, що зберігається у бюро кредитних історій та містить інформацію про ваші кредити. Кредитори, перш ніж позичати вам гроші, отримують доступ до інформації у вашому файлі, щоб вирішити, чи надійний ви позичальник. Вони також можуть повідомити кредитне бюро і додати інформацію до вашого файлу, якщо ви невчасно або не у повному обсязі виплачуєте кредит. Щоразу, коли ви подаєте заявку на отримання кредиту, у вашому файлі створюється запис із зазначенням кредитора, до якого ви звернулися, тип кредиту, сума та дата.

 

Кредитна картка

Банківська платіжна карта, яка дає вам можливість використовувати кошти в межах кредитного ліміту.

 

Кредитний ліміт

Максимальна сума грошей на кредитній картці, яку вам дозволено витрачати.

 

Мінімальний платіж

Найменша сума, яку потрібно щомісяця виплачувати для погашення заборгованості за кредитною карткою.

 

Незабезпечений кредит

Кредит, який не забезпечений жодним майном чи порукою. Процентна ставка за таким кредитом, зазвичай, вища, ніж за забезпеченим кредитом, оскільки у кредитора більше ризиків не повернути свої кошти.

 

Непогашена сума кредиту

Основна сума кредиту, яку позичальник ще має повернути.

 

Номінальна процентна ставка

Розмір процентів за користування кредитом, що нараховуються на його непогашену суму. Така ставка не враховує інші, непроцентні, платежі, які мають бути сплачені позичальником (на відміну від реальної річної процентної ставки).

 

Основна сума (тіло) кредиту

Сума, яка була запозичена за договором кредиту.

 

Паспорт споживчого кредиту

Документ, який кредитор зобов'язаний надати вам, пропонуючи кредит. Цей паспорт повинен містити інформацію про: реальну річну процентну ставку, розмір всіх платежів, комісій, графік погашення тощо.

 

Пільговий період

Дні, у які вам потрібно платити дуже низькі відсотки (наприклад, 0,01%) за користування коштами з вашої кредитної картки. Цей період може встановлюватися для кожної окремої операції (наприклад, 30-50 днів з дати проведення операції) або на календарний строк (наприклад, з 1-го по 15-те число місяця).

 

Порука та поручитель

Зобов’язання іншої людини (поручителя) повернути кредит замість позичальника, якщо позичальник з будь-яких причин не зробить цього сам.

 

Реальна річна процентна ставка

Універсальний показник вартості кредиту, що одночасно враховує розмір і дати всіх платежів (як банкові, так і третім особам – наприклад, нотаріусу та страховій компанії).

 

Страховий поліс (договір)

Документ, що підписується зі страховою компанією і забезпечує виплату певного відшкодування у зв'язку з настанням страхових випадків, зазначених у ньому. Можна (а інколи обов’язково треба) застрахувати майно, життя або здоров’я позичальника. Якщо страховий поліс вимагається банком, то, зазвичай, саме банк отримає відшкодування, якщо щось сталося із застрахованими майном чи людиною.

 

Страхування КАСКО

Страхування автомобіля від ризиків, які можуть виникнути у процесі його експлуатації. Під «повним КАСКО» розуміється страхування від усіх можливих ризиків, а «часткове КАСКО» покриває лише деякі ризики.

 

Строк кредиту

Строк, на який надається кредит (зазвичай у місяцях чи роках).

 

Фіксована процентна ставка

Ставка, що зафіксована протягом строку кредиту. Протилежність змінюваної процентної ставки.