Оферта

Шановний споживач!

1. Заповнюючи та/або надсилаючи заявку на отримання обраного Вами кредиту з метою його отримання чи ознайомлення з умовами його отримання, чи з будь-якою іншою метою, та/або ставлячи галочку у відповідному полі на платформі ЛІГА.Money перед заповненням/направленням своїх персональних чи інших даних, Ви повністю приймаєте ці Умови збору, обробки та зберігання персональних даних та згоди на доступ до кредитної історії та надаєте свою повну та беззастережну згоду Адміністратору платформи (Адміністратором є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ», код ЄДРПОУ 35256286) на збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення, та будь-які інші, без винятку, дії, що визначені чинним законодавством України як «обробка персональних даних») даних, зазначених у заявці чи в іншому полі (полях), а саме щодо:

 • прізвища, ім'я та по батькові, електронної пошти, номера телефону, регіону проживання, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), громадянства, віку;
 • реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру, далі - ІПН);
 • суми, строку та виду кредиту (кредитів), який особа має намір отримати чи який вона вже отримувала;
 • факту офіційного чи неофіційного працевлаштування, безперервного стажу роботи та/або стажу роботи на поточному/останньому місці роботи, відомостей про отримання пенсій чи іншого доходу (стипендії, додаткові виплати тощо), офіційного та неофіційного доходу (в тому числі загального та чистого доходу) – місячного чистого та/або загального, офіційних довідок про доходи;
 • наявності інших погашених або непогашених кредитів/кредитних карток, поточної суми заборгованості та/або щомісячних виплат за іншими кредитами, прострочення та/або наявності будь-яких виплат за іншими фінансовими зобов`язаннями;
 • інших даних, які підлягатимуть збору та обробці у зв`язку з отриманням окремого типу кредиту (розміру авансу, строку кредитування, типу автотранспорту та/або житлової нерухомості, кількості поручителів тощо);
 • а також інших даних, що можуть передбачатися як обов`язкові до надання при заповненні заявки на отримання кредиту*

*вказаний перелік не є вичерпним – до персональних даних також відноситься будь-яка інша інформація, надана cпоживачем при відвідуванні ним платформи ЛІГА.Money та при заповненні на цій платформі будь-яких заявок, форм тощо.

А також Ви надаєте свою згоду на передачу (поширення) Ваших даних з переліку вище тільки тим банкам, заявку до яких Ви направили.

Дані Умови збору, обробки та зберігання персональних даних та згоди на доступ до кредитної історії (далі – Умови) діють без обмеження терміну їх дії.

2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим cпоживачем.

3. Володільцем та розпорядником наданих cпоживачем персональних даних є Адміністратор. Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23. База персональних даних «Споживачі» знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23 в електронній формі. Адміністратор здійснює обробку персональних даних cпоживача як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів – на свій власний розсуд.

4. Метою збору та обробки персональних даних cпоживача Адміністратором є:

 • здійснення Адміністратором своєї фінансово-господарської діяльності в рамках проекту ЛІГА.Money (далі – проект), що полягає, зокрема, у порівнянні споживчих кредитів від банків-партнерів, що є учасниками проекту;
 • впровадження, просування та подальше адміністрування платформи ЛІГА.Money та розміщеного на ній веб-інструменту порівняння умов споживчого кредитування;
 • здійснення Адміністратором своїх прав та виконання обов`язків, що передбачаються укладеними договорами між Адміністратором та банками;
 • передача банкам для надання банкам можливості звернутися з запитом про надання інформації, що складає кредитну історію споживача (кредитного звіту), до будь-якого бюро кредитних історій.

5. Споживач усвідомлює, розуміє та погоджується з тим, що збір та обробка його персональних даних передбачає включення його персональних даних до бази персональних даних Адміністратора з метою, зазначеною у п. 4 цих Умов, а також здійснюється без необхідності надання суб`єкту персональних даних письмового або усного повідомлення про здійснення будь-яких дій з його персональними даними, а також без отримання від такого суб`єкта будь-якої додаткової усної чи письмової згоди на здійснення додаткових дій по відношенню до його персональних даних.

Зазначена згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки персональних даних, передбачених п. 4 цих Умов, але в будь-якому випадку до моменту припинення Адміністратора та/або його правонаступників.

6. Також прийняттям цих Умов суб`єкт персональних даних – cпоживач – підтверджує, що він письмово повідомлений (та надав згоду відповідно) про володільця та розпорядника його персональних даних, про склад та зміст персональних даних, що були зібрані та обробляються/будуть оброблятися в майбутньому, про включення його персональних даних до бази персональних даних Адміністратора, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору його персональних даних та осіб, яким передаються/можуть передаватися його персональні дані, а також засвідчує, що склад та зміст його персональних даних повністю відповідає визначеній в цих Умовах меті збору та обробки персональних даних.

7. Прийняттям цих Умов cпоживач заявляє, гарантує та підтверджує, що:

 • він не заперечує проти перевірки Адміністратором та/бо банком-партнером, що є учасником проекту, чи іншою третьою особою всіх персональних даних, що були надані ним на платформі ЛІГА.Money при заповненні заявки на отримання кредиту чи при заповненні будь-якого іншого поля (полів);
 • він не потребує подальшого письмового або усного інформування про подальший порядок зберігання та/або обробку його персональних даних як Адміністратором, так і будь-якою іншою третьою особою, якій такі дані були передані на правах, передбачених цими Умовами.

8. Споживач погоджується, що він надає повну та беззаперечну згоду, яка прирівнюється до письмової,   на доступ до його кредитної історії та на обробку його ІПН та інших персональних даних при зверненні банку до бюро кредитних історій із запитом про надання інформації, що складає його кредитну історію (кредитного звіту), та отримання відповідних даних, які може надати бюро кредитних історій про споживача. Одразу після отримання заявки на кредит ІПН передається до банку та усі подальші операції з його обробкою та/або зберіганням здійснюються банком без участі Адміністратора.

9. Суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має право:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, які встановлені законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • висувати вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні;
 • на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження прав на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Умови збору, обробки та зберігання персональних даних (оферта) діяла до 14.01.2021