Надання банку персональних даних. Що важливо знати вкладнику

16.06.2021, 11:40
Надання банку персональних даних. Що важливо знати вкладнику - Фото
Фото: LIGA.net

До персональних даних належать відомості, необхідні для ідентифікації фізичної особи

Під час розміщення депозиту у банку вкладник передає фінустанові свої персональні дані, однак важливо розуміти, якими є порядок доступу до таких даних, а також особливості їх захисту та обробки. Про це йдеться у роз'ясненні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Що таке персональні дані

До персональних даних належать відомості для ідентифікації фізичної особи, зокрема: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефони, паспортні дані, дата і місце народження, місце проживання та перебування, інформація про національність, освіту, сімейний стан, матеріальний стан тощо.

Персональні дані вкладника належать до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто доступ до них визначається законодавством, а отримати його може лише обмежене коло осіб.

Згідно зі статтею 60 закону "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (у тому числі вкладника), що стала відомою банку, відноситься до банківської таємниці. Зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнта, операції, проведені на його користь чи за його дорученням, інформація про фінансово-економічний стан клієнта тощо. Цей закон також передбачає, що банк зобов’язаний зберігати банківську таємницю.

Персональні дані вкладника акумулюються у відповідній базі банку, яка підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру баз персональних даних.

Підставою виникнення у банка права на обробку персональних даних є відповідна згода вкладника у формі заяви (в паперовому або електронному вигляді), підписаної ним під час укладання договору.

Також така згода може надаватися шляхом включення відповідного пункту у договір (у тому числі в анкету, опитувальний лист тощо).

Особливості обробки персональних даних

Закони "Про банки та банківську діяльність", "Про інформацію", "Про захист персональних даних" передбачають, що кожний банк забезпечує не лише обробку, а й захист персональних даних клієнтів від випадкової втрати або знищення, а також від незаконного поширення чи доступу до них.

Порядок захисту та правила поводження з такою інформацією визначається банком самостійно (відповідно до вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів банку).

Право доступу до персональних даних та право на їхню обробку надається лише уповноваженим працівникам банку після підписання ними зобов'язання про нерозголошення інформації, яку їм було довірено або яка стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Порядок доступу інших осіб до персональних даних визначається умовами письмової згоди вкладника, яка надається банку.

Як захистити свої права

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Для розв’язання питань щодо захисту та обробки персональних даних (у тому числі шляхом заборони обробки) вкладник має право звернутись безпосередньо до банку.

Якщо така вимога не буде виконана, вкладник може подати скаргу на вказані дії чи бездіяльність банку до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена) або до суду.

Саме омбудсмен та суди забезпечують контроль за додержанням законодавства щодо захисту персональних даних.

Детальну інформацію про захист персональних даних можна знайти на сайті омбудсмена за таким посиланням.

Нагадування ЛІГА.Money

Обирайте кредит за допомогою Кредитометра ЛІГА.Money. Порівнюйте реальну вартість кредитів з урахуванням усіх комісій та супутніх витрат.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі