Особливі умови. Чим трудовий контракт відрізняється від трудового договору

09.11.2020, 16:42
Особливі умови. Чим трудовий контракт відрізняється від трудового договору - Фото
Фото: depositphotos.com

Трудовий контракт є різновидом трудового договору з більш чітким визначенням прав та обов’язків сторін

Трудове законодавство передбачає, що у деяких випадках замість стандартного трудового договору може укладатися трудовий контракт. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Що таке трудовий контракт

Трудовий контракт – це різновид трудового договору, який передбачає вищий ступінь договірної свободи та більш чітке визначення прав та обов’язків сторін.

Укладення таких контрактів регулюється статтею 21 Кодексу законів про працю, а також постановою Кабінету міністрів №170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" від 19 березня 1994 року.

Відповідно до цих актів контракт визначається як особлива форма трудового договору, в якому термін дії, права, обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, а також умови розірвання договору можуть встановлюватися за згодою сторін.

У чому основні відмінності між контрактом та трудовим договором

Основні відмінності між трудовим контрактом та трудовим договором є такими:

1. Укладення контракту дозволяється у певних випадках, визначених законами.

Можливість укладення контракту передбачають закони "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", "Про фермерське господарство", "Про товарну біржу".

Іноді укладення контрактів з певною категорією працівників є обов’язковим (це передбачають закони "Про залізничний транспорт", "Про культуру").

Контракт оформлюється в двох примірниках, що  мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту можна передавати профспілковому чи іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси.

В інших аспектах оформлення працівників на роботу за контрактом таке ж, як і під час оформлення за трудовим договором (роботодавець повинен видати наказ про зарахування працівника в штат, зробити відповідний запис у його трудовій книжці, сповістити податковий орган тощо).

На таку категорію працівників поширюються норми трудового законодавства України, але з низкою доповнень і винятків.

2. Контракт укладається на певний строк.

Трудовий контракт укладається, як правило, на певний строк. В одних випадках закони чітко визначають часові межі укладення контрактів (закон "Про культуру" дозволяє укладати контракти терміном від одного до трьох років). В інших сферах діяльності законодавство не обмежує мінімальну й максимальну тривалість контракту, віддаючи це питання на розсуд сторін трудових відносин (ст. 15 закону "Про залізничний транспорт").

Встановлений термін дії контракту певною мірою погіршує становище працівника, хоча водночас може мотивувати до більш продуктивної праці. За два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його можна продовжити або укласти на новий строк.

3. У контракті встановлюються особливі умови його розірвання.

Кодекс законів про працю передбачає, що трудові відносини можуть припинятися з підстав, передбачених контрактом. Це означає, що контракт може містити додаткові підстави його розірвання достроково.

Вигода для роботодавця полягає в тому, що укладення контракту, як правило, передбачає конкретні вимоги до якості та обсягу роботи. А недосягнення потрібного результату дозволяє звільнити працівника у спрощеному порядку.

Припинення трудових відносин з підстав, передбачених контрактом, не вважається звільненням з ініціативи роботодавця. Тому у таких випадках на працівника не поширюються гарантії від звільнення, передбачені для членів профспілок, вагітних жінок і матерів, які мають малих дітей, тимчасово непрацездатних тощо.

Для працівника встановлення додаткових підстав припинення трудових відносин дозволяє ставити питання про компенсацію свого хиткого становища, наприклад, підвищення зарплати.

У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у контракті, він може бути розірваний достроково з попередженням відповідної сторони за два тижні.

4. Умови контракту є конфіденційними.

Роботодавець зобов'язаний зберігати конфіденційність умов контракту. У свою чергу особи, у яких за службовими повноваженнями є доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не мають права її розголошувати.

Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та стосовно органів, які здійснюють контроль за їх дотриманням.

5. У контракті можуть бути закріплені додаткові пільги та гарантії для працівника.

Контракт може містити додаткові умови щодо організації праці та матеріального забезпечення працівника. У контракті можуть бути передбачені додаткові пільги, гарантії та компенсації за рахунок коштів роботодавця. Зазвичай, вони зводяться до забезпечення житлом, транспортом, засобами зв’язку тощо.

Контракт повинен передбачати зобов'язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту роботодавцем з підстав, не передбачених чинним законодавством та контрактом.

Нагадування ЛІГА.Money

Обирайте кредит на особисті цілі в банку за допомогою Кредитометра ЛІГА.Money. Порівнюйте реальну вартість кредиту з урахуванням усіх комісій та супутніх витрат.

  • У вересні у Держслужбі зайнятості пояснили, чому наявність трудового договору важлива для захисту від незаконного звільнення з роботи.

  • У жовтні фахівці Державної служби зайнятості роз'яснили українцям, як подати документи та отримати статус безробітного через портал державних послуг Дія.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі