Що таке гнучкий режим робочого часу: роз'яснення Держслужби зайнятості

22.01.2021, 11:54
Що таке гнучкий режим робочого часу: роз
Фото: depositphotos.com

Робота в умовах гнучкого режиму передбачає повне відпрацювання працівником встановленої законодавством кількості робочих годин

З настанням пандемії COVID-19 необхідністю та поширеною практикою стало застосування гнучкого режиму робочого часу (ГРРЧ). У Держслужбі зайнятості роз'яснили, яку специфіку він має.

Як регулюється гнучкий режим робочого часу

Особливості гнучкого режиму робочого часу врегульовано у 2020 році статтею 60 Кодексу законів про працю.

ГРРЧ – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку. При цьому необхідно дотримуватися встановлених денної, тижневої та інших норм тривалості робочого часу.

Робота в умовах гнучкого режиму передбачає відпрацювання працівником встановленої законодавством кількості робочих годин, тому такий режим роботи вважається повною зайнятістю.

Як гнучкий режим впливає на трудові права

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін у нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

Гнучкий режим робочого часу запроваджується за погодженням між працівником і роботодавцем (на визначений термін або безстроково).

Існує специфіка обліку робочого часу при запровадженні гнучкого режиму робочого часу. Він може передбачати: 

- фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки. При цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини;

- змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу.

На гнучкий режим робочого часу поширюються гарантії щодо часу відпочинку працівника.

В умовах такого режиму тривалість робочого часу (зміни) не може перевищувати 12 годин на добу. При цьому максимальна сумарна тривалість робочого часу на добу для жінок з дітьми повинна бути не більше 10 годин.

Гнучкий режим робочого часу не застосовується на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній організації роботи, а також у випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності у визначені години роботи (торгівля, побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту тощо).

Також гнучкий режим не застосовується, коли він є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці.

Можливі заходи впливу за порушення умов роботи за гнучким режимом робочого часу

Відсутність працівника на його робочому місці у фіксований  час  без поважних причин має вважатися порушенням норм трудової дисципліни.

Працівники, які не дотримуються трудової дисципліни або інших умов праці, передбачені гнучким режимом, можуть бути позбавлені права користуватися цим режимом із застосуванням до них заходів дисциплінарного стягнення.

Ті, хто порушили умови роботи за гнучким графіком, можуть бути позбавлені права користування цим графіком до 3 місяців. За повторне порушення гнучкого графіка роботи працівники переводяться на загальновстановлений режим роботи з застосуванням до них відповідних заходів дисциплінарного стягнення.

Нагадування ЛІГА.Money

Обирайте кредит в банку за допомогою Кредитометра ЛІГА.Money. Порівнюйте реальну вартість кредитів з усіма комісіями та супутніми витратами.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі